หลักในการลงประกาศหนังสือพิมพ์

มติทั่วไป

มติทั่วไป ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 7 วัน (ต้อง + 8 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

มติพิเศษ

มติพิเศษ ต้องลงโฆษณาอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันประชุมฯไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต้อง + 15 วัน เนื่องจากไม่นับวันลงโฆษณาและวันประชุม) หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

วิธีลงประกาศ

วิธีที่ 1 กรณีที่มีหนังสือเชิญประชุมอยู่แล้ว ให้ส่งไฟล์หนังสือเชิญประชุม มาที่อีเมล์นี้

E-mail : info@fahthongacc.com

วิธีที่ 2 กรณีที่ต้องการประกาศโฆษณา แต่ยังไม่มีหนังสือเชิญประชุมให้ดาวโหลดแบบฟอร์มตัวอย่างประกาศด้านล่างนี้ และกรอกข้อมูลเป็นบริษัทที่ต้องการประกาศ แล้วส่งมาที่อีเมล์นี้

E-mail : info@fahthongacc.com

วิธีรับหนังสือพิมพ์

สั่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ด้วยตัวเอง กรณีส่งงานมาทางอีเมล์ ทีมงานจะส่งหนังสือพิมพ์กลับให้พิมพ์ทางอีเมล์
หากต้องการให้จัดส่งหนังสือพิมพ์ผ่านทาง EMS คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท/กรอบ (เป็นกรอบละ 150 บาท)

 

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

 

ฟอร์มตัวอย่างประกาศ

 • ตัวอย่างประกาศลดทุน
 • ตัวอย่างประกาศเลิกบริษัท
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเพิ่มทุน
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมย้ายบริษัทข้ามเขต
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมลดทุน
 • ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเลิกบริษัท
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล