ภาษีกับการใช้บริการ Google Workspace

google workspace

“Google Workspace” เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรโดยเฉพาะ ใช้สำหรับบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยจะมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับการทำงานต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น

 • Gmail – ที่สามารถตั้งเป็นชื่อโดเมนขององค์กรได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
 • Calendar – การนัดหมายการประชุม และปฏิทินออนไลน์
 • Google Drive – เพิ่มเนื้อที่ Google Drive ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากกว่า Free Gmail ถึง 2 เท่า
 • Docs, Sheets, Slides, Forms – เครื่องมือสำหรับทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
 • Google Meet – Video Conference ที่อัพเกรดความวสมารถมากขึ้น เช่น สามารถประชุมต่อครั้งได้ไม่จำกัดเวลา
 • Admin – สามารถใช้ควบคุมความปลอดภัย และจัดการบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรได้อย่างสะดวก
 • นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

โดย Google Workplace จะมีแพ็กเกจหลัก 3 แบบ คือ

โดย Google Workplace จะมีแพ็กเกจหลัก 3 แบบ คือ

 • Business Starter มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ ฿113.50 THB ต่อผู้ใช้/เดือน โดยมีระยะเวลาผูกมัด 1 ปี
 • Business Standard มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ ฿113.50 THB ต่อผู้ใช้/เดือน โดยมีระยะเวลาผูกมัด 1 ปี
 • Business Plus มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ ฿681 THB THB ต่อผู้ใช้/เดือน โดยมีระยะเวลาผูกมัด 1 ปี

โดยค่าบริการ Google Workspace เรียกว่า ค่าสิทธิ (Royalty)

การใช้  Google Workplace  มีภาษีอะไรที่ต้องรู้บ้าง

1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย

การที่บริษัทจ่ายเงินเพื่อใช้งานบน Google Workspace เข้าข่าย 2 กรณี คือ

 • Google Workspace เป็นงานที่เป็นลิขสิทธ์ จึงเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)
 • การจ่ายค่าแพ็กเกจ Google Workspace ไปต่างประเทศเป็นการจ่ายค่าสิทธิตามข้อ 12 วรรคสอง (1) แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน

ดังนั้น จากทั้ง 2 กรณี สรุปได้ว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามในอัตราร้อยละ 15 มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ของค่าบริการ โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่ชำระเงินแทนผู้มีเงินได้

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจ่ายค่าแพ็กเกจ Google Workspace ถือเป็นการจ่ายค่าสิทธิ ให้กับบริษัทต่างประเทศในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าข่าย 2 กรณี คือ

 • มีลักษณะเป็นงานบริการ
 • มีการให้บริการในต่างประเทศ และมีการใช้บริการในราชอาณาจักร

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ของค่าบริการ ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

สำหรับผู้ซื้อแพ็กเกจและใช้บริการ Google Workspace จะมีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามในอัตราร้อยละ 15 มาตรา โดยต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายดังกล่าว ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่ชำระเงินแทนผู้มีเงินได้ และมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 ของค่าบริการ ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

หากใครมีข้อสงสัยในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ Google Workspace สามารถติดต่อเราได้ที่ Fahthongacc

หรือแอดไลน์ FAHTHONGACC