บริษัท ฟ้าทอง แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เริ่มต้น 3,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

  • รูปโลโก้ ขนาดไม่เกิน 5×5 ซม. 1 รูป (พร้อมคำอ่านและคำแปล กรณีโลโก้มีตัวอักษรภาษาต่างประเทศ)
  • รายการสินค้าทั้งหมด
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองและประทับตราบริษัททุกหน้า (กรณีจดในนามบริษัท)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

– สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท

– สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 9,000 บาท

– ระยะเวลาพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 12-18 เดือน

สอบถามรายละเอียดและอัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อ