รับทำบัญชี

สวัสดีค่ะ ชื่อแป้ง นะคะ

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นักเรียนทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ
  • ได้รับทุน Chancellor’s International Scholarship ของ University of Surrey
  • มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • ปัจจุบันดูแลบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ และ SMEs หลากหลายธุรกิจ ทั้งใน กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยดูแลลูกค้าและตอบปัญหาด้วยตัวเอง

บริการของเรา

รายละเอียด
รายละเอียด

จัดทำเอกสารภายในกิจการ

ตัดสต๊อคสินค้า ออกแบบเอกสาร และจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

จัดเก็บประวัติพนักงาน คำนวณค่าแรง รายเดือน รายวัน ค่าล่วงเวลา คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี จัดทำสลิปเงินเดือน ยื่นประกันสังคม

รายละเอียด

รับวางระบบบัญชีและสอนบัญชี

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้ารูปแบบบุคคลธรรมดา สอนงาน เป็นที่ปรึกษาและดูแลงานบัญชีให้กับธุรกิจที่มีพนักงานบัญชีของตัวเอง

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

พาร์ตเนอร์

flowaccount
flowaccount certificate

ข่าวสารและบทความ