รับทำบัญชี

สวัสดีค่ะ ชื่อแป้ง นะคะ

  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นักเรียนทุน กพ ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินที่ประเทศอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ทำงานราชการด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • ปัจจุบันดูแลบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ และ SMEs หลากหลายธุรกิจ มากกว่า 100 ราย ทั้งใน กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยดูแลลูกค้าและตอบปัญหาด้วยตัวเอง

บริการของเรา

รายละเอียด
รายละเอียด

จัดทำเอกสารภายในกิจการ

ตัดสต๊อคสินค้า ออกแบบเอกสาร และจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียด

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน

จัดเก็บประวัติพนักงาน คำนวณค่าแรง รายเดือน รายวัน ค่าล่วงเวลา คำนวณค่าประกันสังคม ภาษี จัดทำสลิปเงินเดือน ยื่นประกันสังคม

รายละเอียด

รับวางระบบบัญชีและสอนบัญชี

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้ารูปแบบบุคคลธรรมดา สอนงาน เป็นที่ปรึกษาและดูแลงานบัญชีให้กับธุรกิจที่มีพนักงานบัญชีของตัวเอง

รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท